• Login
 • Besök Facebook
 • Besök Instagram
 • Produkter

  Villkor & GDPR

  Här kan du ta del av vår Villkor- & Integritetspolicy.

  1 Om Hytting Handels AB
  Företaget har sitt säte i Jönköping. Företagets postadress är Räckhammargatan 2, 556 28 Jönköping.
  Önskar du att komma i kontakt med oss, skicka ett mail till info@hytting.se eller ring oss på 036-14 23 90.

  2 Avtal
  Privatkunder handlar under konsumentskyddslagen.
  Företag och juridiska personer handlar under ”ALG-20” (grafiska leveransvillkor) samt ”Incoterms 2020”.

  3 Beställning
  När du slutfört din beställning skickas en orderbekräftelse till angiven  e-postadress. I bekräftelsen finner du alla uppgifter om produkter, pris, faktura- och leveransadress.
  Är något fel i orderbekräftelsen ska du omedelbart kontakta oss via e-post: info@hytting.se eller telefon: 036-14 23 90, om inga anmärkningar görs inom 24h anses ordern godkänd.

  3.1 Nekad beställning
  Hytting Handels AB har rätt att neka order utan orsak.

  4 Underlag
  Samtliga priser, offerter och leveranstider på förädlade produkter gäller vid inlämnande av tryckfärdigt underlag. Kund ansvarar för att inskickade underlag är korrekt, kostnader för fel och förseningar orsakat av undermåliga/felaktiga underlag ersätts inte.

  4.1 Rättigheter och licenser
  Hytting Handels AB förutsätter att kunden äger rättigheter eller innehar licens för reproduktion av registrerade varumärken, logotyper och bilder.
  På begäran skall kund skriftligen kunna uppbringa dokumentation för detta.
  Hytting Handels AB tar inte något ansvar om tvist uppstår mellan kund och juridisk ägare av varumärken, logotyper och bilder.

  4.2 Olagliga och tvivelaktiga budskap
  Hytting Handels AB reproducerar ej underlag som bryter mot svensk lag samt underlag som anses vara provokativa eller tvivelaktiga.
  Undantag för detta görs i fall produkterna skall användas inom film/teater eller liknande evenemang.

  5.1 Tryckkvalitet
  För att trycket skall motsvara Era förväntningar så är det viktigt att underlag är tillverkade enligt de anvisningar vi kräver. Den tryckta produkten kan ha nyansskillnader från underlag på skärmen, det är därför viktigt att man använder rätt ICC-profiler och använder en kalibrerad skärm som stödjer högsta möjliga Adobe RGB-färgrymd.
  ”Bandningar” kan förekomma i form av tunna ljusa alt. mörka linjer över motivet.
  Detta är omöjligt att undvika till 100% och är därför till en viss mån en accepterad företeelse inom branschen. Då stora tryck har ett betraktnings-avstånd på flera meter så är detta något ögat inte kan uppfatta. PMS-färger kan inte garanteras till 100% när produkten digitaltrycks (CMYK).
  Är det av yttersta vikt att produkten skall ha en viss PMS-färg enligt kunds önskemål så måste kunden beställa ett provtryck som denna också måste godkänna.

  5.2 Skarvning
  Vid storlek på trycksaker som överstiger den fysiska bredden på media och printers så kommer dessa att skarvas ihop med 2 delar eller flera för att bilda önskat slutresultat.
  När man skarvar så innebär detta ett manuellt arbete, därför kan nyansskillnader och minimala misspass mellan de olika delarna att uppstå.
  Detta måste man inom rimlig mån acceptera vid beställning av trycksaker som kräver skarvning.

  5.3 Förväntningar på tryck och färger (provtryck)
  Då grafik, färg och nyanser beter sig annorlunda på skärm kontra tryck så kan inte Hytting Handels AB garantera att ett original kommer se 100% likadan ut från
  skärm till färdig produkt. Man måste beakta att en printer inte har samma möjlighet till den färgrymd och palett som en skärm har.
  Hytting Handels AB kan därför inte garantera subjektiva förväntningar kunden har på den färdiga produkten, i synnerhet om kunden inte har grafisk kännedom och/eller lämnat ifrån sig underlag som inte är helt optimerade för tryck, samt använt sig av en skärm som inte är färgkalibrerad och inställd med rätt värden och profiler.
  Därför godkänner vi inte reklamationer där kunden upplever att den trycka produkten inte överensstämmer med hur de subjektivt upplever att den borde se ut.
  Finns oro och osäkerhet gällande hur slutresultat kommer att bli så rekommenderar vi att kunden beställer ett provtryck alternativt rådfrågar oss för bästa möjliga resultat.

  6 Krymp
  Vid sublimering värms tyget upp till cirka 200 grader, detta medför att materialet krymper. Vid produktion kompenserar man för krympet, men den färdiga produkten kan ändå ha en differens på plus/minus 5% från specificerat mått.

  7 Orderhantering
  Lagervaror skickas inom 3 arbetsdagar efter lagd order om inget hinder uppstår. Lagervaror som beställs med tryckta produkter levereras när den tryckta produkten är klar.
  Produkter som tillverkas skickas inom 10 arbetsdagar efter lagd order.
  Om förseningar i leveransen skulle uppstå (utan att vi har meddelat detta) ska du kontakta oss omedelbart.

  7.1 Leverans och produktionstid
  Antal produktionsdagar och leveransdagar avser alltid arbetsdagar (måndag- fredag).
  Röda dagar och andra ledigheter som infaller på måndag-fredag räknas inte som en arbetsdag. Produktionstid och leveranstid räknas från att tryckfärdigt underlag har presenterats. Varje dag som fortlöper pga ofullständigt underlag kommer att läggas till på den totala produktions- och leveranstiden.
  Normal produktionstid är cirka 6-10 arbetsdagar beroende på produkt och upplaga. Skulle förskjutning av produktionstid ske på grund av oförutsedda anledningar kommer vi att kontakta Er. Produktionstid beräknas från nästföljande arbetsdag efter lagd order och godkänt underlag till att produkten är färdig att skickas eller hämtas fritt vårt lager.

  8.0 Transport
  Alla order är fritt vårt lager. Detta innebär att kunden ansvarar för godset så fort det lämnar vår lastkaj via tredje part.
  Det går att teckna försäkring vid transport som täcker eventuella skador och förluster, meddela oss om det skall göras på dina transporter. Transportskador skall anmälas direkt till chauffören vid mottagande av godset. Då transport utförs av tredjepart så ägs godset av transportör tills att kund har signerat mottagande – anspråk gällande ersättning sker därför mellan kund och transportör. Dolda skador skall anmälas direkt när det upptäckts (senast 1 dag efter ankomst). Packa alltid upp dina varor direkt när det anländer för att kontrollera att allt är helt och ser korrekt ut.

  8.1 Transporttid
  Vi ombesörjer transport åt kund via tredjepart.
  Dock kan vi inte garantera en tredjeparts åtaganden (t. ex. tid för leverans). Paket som inte kommit fram i tid reklameras av kund till transportbolag.
  Vi godkänner inga reklamationer eller returer på produkter pga av sen ankomst orsakat av tredje part. Leveranstider kan variera. Måste ordern vara framme vid en specifik tid eller plats bokas godset med en garantitjänst alternativt körs ut med kurir.

  8.2 Adressuppgifter
  Kund ansvarar för att korrekta leveransuppgifter tillhandahålls.
  Alla merkostnader som orsakas pga av felaktiga uppgifter kommer debiteras kunden.

  9 Förpackning
  Vi levererar alltid (större) backdrops, vepor och banderoller vikta om de inte har möjlighet att rullas.
  Finns önskemål om leverans på rulle av produkter som överskriver maxmått för standard-transport så tillkommer pack- och emballagekostnad samt extra fraktkostnad för skrymmande gods.

  10.0 Priser
  Alla priser anges i SEK och samtliga priser är exklusive svensk moms och frakt.
  Vi reserverar oss för prisändringar, feltryck i prislistan samt felaktigheter i priser beroende på felaktig information och förbehåller oss rätten att justera priset.

  10.1 Betalning
  Vi förbehåller oss rätten att begära betalning i förskott om vi finner skäl för detta. Vid beställningar från kunder utanför Sverige gäller alltid förskottsbetalning.
  Utlämnade varor stannar i Hytting Handels AB’s ägo till dess att full betalning kommit oss tillhanda. Om fakturan inte är reglerad i tid kommer samtliga eventuella rabatter att utgå och mellanskillnaden till ordinarie pris att efterfaktureras. Detta gäller även kampanjpriser.
  Det är alltid beställaren som ansvarar för att fakturan betalas.
  Vi skickar inte faktura till kunds kund.
  Privatpersoner har 10 dagars betalningstid och företag/juridiska personer 20 dagar.
  Vid utebliven betalning vidarebefordras fakturan omedelbart till Kronofogden. Alla merkostnader debiteras beställaren.

  10.2 Faktura
  Vi följer lagen om hur en faktura skall vara utformad.
  Vill kunden att fakturan skall ha med fler uppgifter utöver vad lagen kräver, är det på kundens eget ansvar att rätt information lämnas vid varje beställning. Vissa instanser kräver, på grund av fakturaskanning, att fakturan ska ha ett specifikt utseende. Om så är fallet måste beställaren uppge detta.
  Vi tar inte ansvar för att fakturan fått felaktigt information om beställaren lämnar felaktiga/vaga upplysningar vid beställning. Alla merkostnader som uppstår pga felaktiga uppgifter debiteras kunden.

  11 Villkor för olika returer
  Du måste enligt svensk lag alltid meddela oss vid nyttjande av ångerrätt, reklamation, byte eller retur av din beställning.

  12 Ångerrätt
  Vid köp hos Hytting Handels AB har du som privatkund en lagstiftad 14 dagars ångerrätt som gäller från det att du har tagit emot en vara som du har beställt.
  Företag och juridiska personer åtnjuter ingen ångerrätt.

  12.1 Vid nyttjande av din ångerrätt
  Du måste meddela att du ångrar dig. Meddelandet ska skickas till oss info@hytting.se. I ditt meddelande ska ditt namn, din adress, e-postadress, ordernumret samt vilka varor som returneringen gäller framgå klart och tydligt.
  Du bör omedelbart och senast inom lagstiftad 14 dagar efter ångermeddelandet returnera produkterna till oss.
  Du står för spårbar returfrakt och nyskick på produkterna vid retur, produkterna bör därför skickas väl paketerade och i ursprunglig förpackning.
  Skador på returer orsakat av undermålig förpackning debiteras kunden. På återbetalningsbeloppet förbehåller vi oss rätten att dra av en summa motsvarande värdeminskningen jämfört med varans ursprungliga värde vid använd eller skadad produkt.

  12.2 Ångerrätten gäller inte vid
  Produkter som på grund av hälso- eller hygienskäl har förseglats (plomberats) och där förseglingen (plomberingen) har brutits av kund.
  Produkter som har karaktär av förseglad ljud- eller bildupptagning och där förseglingen har brutits av dig.
  Specialtillverkad produkt, som har skräddarsytts särskilt åt dig eller har en tydlig personlig prägel efter dina önskemål.
  Tjänster som har fullgjorts och där du uttryckligen har samtyckt till att tjänsten påbörjas utan ångerrätt.
  Varor som snabbt kan försämras, exempelvis livsmedel.
  Lösnummer av tidningar eller tidskrifter.

  13.0 Reklamation och klagomål
  Vi besiktigar alla produkter innan dessa skickas till dig. Skulle produkten ändå vara skadad eller felexpedierad när den anländer åtar vi oss i enlighet med gällande avtal att kostnadsfritt åtgärda felet.
  Du måste alltid kontakta oss för ett godkännande innan du returnerar en defekt vara.
  Klagomålet ska skickas omedelbart efter att defekten har upptäckts.

  13.1 Hur du gå tillväga vid reklamation
  Eventuella fel och defekt ska alltid reklameras till info@hytting.se där du anger ditt namn, din adress, e-postadress, ordernummer och en beskrivning av felet, gärna med bilder.
  Om det inte lyckas oss att åtgärda felet eller leverera en liknande produkt, återbetalar vi dig för den defekta produkten i enlighet med gällande avtal. Vi står för returfrakt vid godkända reklamationer.
  Vi förbehåller oss rätten att neka en reklamation om det visar sig att varan inte är felaktig i enlighet med gällande avtal.

  14 Ansvarsbegränsning
  Vi tar inget ansvar för indirekta skador som kan uppstå på grund av produkten.
  Vi accepterar inget ansvar för förseningar/fel till följd av omständigheter utanför Hytting Handels AB’s rådande (Force Majeure). Dessa omständigheter kan exempelvis vara; svårt väder, arbetskonflikt, eldsvåda, krig, myndighetsbeslut, epidemier, förminskad eller utebliven leverans från leverantör.
  Vidare tas inget ansvar för eventuella förändringar på produkter/produktegenskaper som ändrats av respektive underleverantör och andra faktorer utanför vår kontroll.
  Vi tar ej ansvar för kostnader i samband med montage och demontering av våra produkter.

  15 Ej uthämtade paket
  Hämtar kund ej ut sina varor, debiterar vi kunden kostnad för frakt, retur samt lagerkostnad.
  Ej uthämtat paket räknas inte som hävning av ett köp.

  16 Produktinformation
  Vi reserverar oss för eventuella tryckfel, fel i specifikation samt slutförsäljning av samtliga i vårt sortiment förekommande artiklar och tjänster.
  Vi garanterar ej att bilderna återger produkternas exakta utseende då en viss färgskillnad kan förekomma beroende på bildskärm, fotokvalitet samt upplösning. Bilder på produkter är ej skalenliga. Vi försöker alltid på bästa sätt att exponera produkterna så korrekt som möjligt.

  17 Reklam och promotion
  Vid lagd order ger ni Hytting Handels AB rätten att använda Ert namn/varumärke i marknadsföringssyften om inget annat överenskommits.

  17.1 Prismatchning
  Prismatchning gäller endast vid en 100% identisk produkt samt med identiska leveransvillkor. Hytting Handels AB är avgörande part i fall en prismatchning skall utgå eller ej.
  Vid prismatchning levereras en identisk vara till samma pris som erbjudet av konkurrent. Leveransvillkor och fraktvillkor matchas ej mot konkurrent.
  Om en prismatchning godkänns tillkommer även en bonus i form av (1st) Trisslott som skickas tillsammans med ordern.
  För att erhålla en Trisslott krävs att order läggs.
  Erbjudandet kan ej kombineras med andra erbjudanden och rabatter samt att det gäller bara en gång per produkt och kund.
  Hytting Handels AB’s prismatchning är enbart ett erbjudande som är ej bindande för någon part. Om prismatchningen inte är möjlig att genomföra från Hytting Handels AB’s sida kommer ordinarie pris att gälla tills vidare.
  Vid prismatchning krävs att ordervärde inte understiger 250:-.

  18 Information om Cookies
  Enligt lag om elektronisk information ska besökare på en webbplats i integritetssyfte få information om att cookies används. Informationen i cookien är möjlig att använda för att följa en användares surfande. Cookie är en liten textfil som webbplatsen du besöker begär att få spara på din dator för att ge tillgång till olika funktioner. Det går att ställa in sin webbläsare så att den automatiskt nekar cookies. Mer information kan man hitta på Post och telestyrelsens hemsida.

  19 Personuppgifter
  Genom att handla hos Hytting Handels AB accepterar du vår dataskyddspolicy och vår behandling av dina personuppgifter. Vi värnar om din personliga integritet och samlar inte in fler uppgifter än nödvändigt för att behandla din beställning. Vi säljer eller vidareger aldrig dina uppgifter till tredjepart utan rättslig grund.
  Hytting Handels AB är ansvarig för behandlingen av personuppgifter som du lämnat till oss som kund. Dina personuppgifter behandlas av oss för att kunna hantera din beställning samt i de tillfällen då du har önskat nyhetsbrev eller kampanjerbjudanden – för att kunna anpassa marknadsföringen åt dina individuella behov.
  Nedan information är en summering av hur vi i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR) lagrar och behandlar dina uppgifter.

  19.1 Vad är en personuppgift?
  En personuppgift är all information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person.

  19.2 Vilka uppgifter lagrar vi?
  För att kunna hantera din beställning samt svara på frågor relaterat till din order (kundtjänst) lagrar vi ditt förnamn- och efternamn, adress, telefonnummer, e-postadress, ip-adress och köphistorik.
  Dina uppgifter lagras så länge vi har en rättslig grund att behandla dina uppgifter, exempelvis för att fullfölja avtalet mellan oss eller för att efterleva en rättslig förpliktelse enligt exempelvis bokföringslagen.

  19.3 Rättslig grund
  I samband med ett köp behandlas dina personuppgifter för att fullfölja avtalet med dig.
  Marknadsföring, kampanjer och liknande utskick sker efter samtycke från dig.

  19.4 Vilka uppgifter delas och med vilket syfte?
  19.4.1 Betalleverantör
  Vid genomförande av köp, delas information med eventuell betalleverantör. Det som lagras är förnamn, efternamn, adress, e-postadress och telefonnummer. Väljer du att betala med faktura sparas även personnummer hos betalleverantören. Informationen sparas för att kunna genomföra köpet och för att skydda parterna mot bedrägeri.

  19.4.2 Fraktbolag
  För att kunna leverera dina beställningar och slutföra vårt avtal måste vi dela med specifik information med fraktbolaget. Det som delas med fraktbolaget är förnamn, efternamn samt adressuppgifter för leverans. E-postadress och/eller mobilnummer kan även komma att delas med fraktbolaget för avisering.

  19.4.3 Nyhetsbrev
  Vid kundregistrering godkänner du utskick av reklam- och nyhetsbrev, önskar du avstå från detta meddelar du oss och vi tar då bort dig från dessa listor.
  Förnamn, efternamn och e-postadress delas med vår nyhetsbrevsleverantör. Detta för att kunna hålla dig uppdaterad med information och erbjudanden i marknadsföringssyfte.

  19.5 Rätten till tillgång
  Du har rätt att få utdrag av all information som finns om dig hos oss. Utdrag levereras elektroniskt i ett läsbart format.

  19.6 Rätt till rättelse
  Du har rätt att be oss uppdatera felaktig information eller komplettera information som är bristfällig.

  19.7 Rätten att bli glömd
  Du kan när som helst be att uppgifterna som avser dig raderas. Det finns få undantag till rätten till radering, som till exempel om det ska behållas för att vi måste uppfylla en rättslig förpliktelse (exempelvis enligt bokföringslagen).

  19.8 Ansvarig för dataskydd
  Hytting Handels AB är ansvarig för lagring och behandling av personuppgifter i webbutiken och ser till att reglerna efterföljs.

  19.9 Så skyddar vi dina personuppgifter
  Vi använder oss av industristandarder som SSL/TLS och envägs hash-algoritmer för att lagra, behandla och kommunicera känslig information som exempelvis personuppgifter och lösenord på ett säkert sätt.

  20 Ändringar till de Allmänna Villkoren
  Vi förbehåller oss rätten att när som helst företa ändringar i villkoren. Ändringar av villkoren kommer att publiceras online på webbplatsen. De ändrade villkoren anses för accepterade i samband med order eller besök på webbplatsen.

  21 Tvist och lagval
  I tillfälle av att en tvist inte kan lösas i samförstånd med företagets kundtjänst och kunden, kan du som privatkund vända dig till Allmänna Reklamationsnämnden.
  För boende i ett annat EU-land än Sverige kan man lämna klagomål online via EU-kommissionens plattform för medling i tvister, se http://ec.europa.eu/consumers/odr
  Tvist gällande tolkningen eller tillämpningen av dessa allmänna villkor ska tolkas i enlighet med svensk rätt och lag.
  Mellan Hytting Handels AB och företag eller juridiska persioner avgörs tvist i svensk domstol.

  0
  Varukorg